Om colon hydrotherapy (tarmrening):

Frågor & Svar

Hur går en tarmsköljning till?
Patienten ligger bekvämt på en behandlingsbrits intill tarmsköljningsapparaten, som sköts av terapeuten. Kontakt mellan patient och terapeut finns under hela behandlingen. Under lågt tryck förs kroppstempererat filtrerat vatten in i grovtarmen/ändtarmen via en slang. Vatten och tarminnehåll avlägsnas via en grövre slang genom tarmsköljningsapparaten, vilken också eliminerar dålig lukt. Ett synglasrör på apparaten gör att terapeut (och patient) kan iakttaga tarminnehållet, vilket kan ge information om patientens tillstånd.

Tarmsköljningsbehandling

Tarmsköljningsbehandling

Vad händer med bakteriefloran i tjocktarmen efter tarmsköljning?

Efter en tarmsköljning bör patienten äta något som balanserar tarmfloran.

 

Vad ger tarmsköljning för effekt?

 • Hjälper till att ta bort eventuella slaggprodukter i tjocktarmen
 • Kan på detta sätt förebygga sjukdomar och hindra förgiftning av kroppen
 • Stärker immunförsvaret
 • Ökar fysisk och mental vitalitet
 • Har lugnande effekt på nervsystemet

 

Hur lång tid tar själva tarmsköljningen?

Behandlingen tar cirka 1h 30min till 1h 45min.

 

Vad händer vid förstoppning?

 • Tarminnehållet transporteras mycket långsamt genom tjocktarmen, så att giftprodukter bildas och tarmmuskulaturen inte kan arbeta på ett normalt sätt.
 • Det här tillståndet betecknas som förstoppning, vilket kan ge förgiftningar även i andra delar av kroppen och då orsaka till exempel huvudvärk, hudbesvär, ryggont, dålig andedräkt, trötthet, dåligt humör, gasbildning, irriterad tjocktarm m.m.
 • Förstoppningen orsakar också ett ökat tryck på tarmväggen och när den försvagas av gifterna kan tarmfickor, divertiklar bland annat uppstå.
 • Många av kroppens slaggprodukter samlas således i tjocktarmen.
 • Om slaggprodukterna inte forslas bort utsätts de för bakterieangrepp och förruttnelseprocesser, vilka bildar gifter i tarmen.
 • Gifterna tränger bland annat in i tarmslemhinnan och tas upp i vårt blod- och lymfsystem.
 • En del av gifterna påverkar också tarmslemhinnan direkt, på ett skadligt sätt.

 

Vad kan vara en orsak till en icke-fungerande tjocktarm?

 • Fibrefattig kost: För lite fibrer och för lite vätska orsakar ofelbart förstoppning.
 • För lite kroppsrörelse
 • Stress, mental
 • Viss medicinering, stimulantia, droger.
 • Missbruk av laxermedel kan leda till att tarmens normala tömningsmekanism suddas ut så att man inte längre kan klara tarmtömningen utan hjälp av läkemedel.
 • Nonchalerade behov: Reflexen, som talar om när det är dags att gå på toaletten, tränar vi in som barn. Eftersom denna reflex är inlärd, kan den också försvagas och förstöras om vi nonchalerar den.
 • Allvarliga sjukdomar: Förstoppning kan även vara orsakad av allvarliga sjukdomar. Det är därfor viktigt att inte gå länge med en förstoppning utan att söka läkare för att utreda orsaken.
 

Treana Hälsoklinik
Göteborgsvägen 88
433 63 Sävedalen (Göteborg)
Hitta hit.

Vi finns i Glashuset
se skylt Partille Friskvårdsklinik.

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation
CIDESCO